หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา สอนแนะการจัดทำบัญชี ในการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 2 รุ่น
เมื่อวันที่ 11 และ 13 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางเช่นชนก เชาว์พัฒน์พูนผล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และนางสาวสารีณา หลงแซ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะ การจัดทำบัญชี ในโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกิจกรรม เพื่อพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา รุ่นที่ 1 จำนวน 243 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา และสอนแนะ การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่สมาชิกยุวเกษตรกร รุ่นที่ 2 จำนวน 234 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ตำบลปุโรง อำเภอ กรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักการออม รู้และเข้าใจในการ ใช้จ่าย วิธีการจดบันทึกบัญชี เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง รอบคอบมากยิ่งขึ้น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151117110941_298292.jpg
t20151117110942_298293.jpg
t20151117110950_298295.jpg
t20151117110950_298296.jpg
t20151117110957_298298.jpg
t20151117110958_298299.jpg
t20151117111005_298301.jpg
t20151117111006_298302.jpg
t20151117111013_298304.jpg
t20151117111014_298305.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888