หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ( ครูบัญชีอาสา ) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ( ครูบัญชีอาสา ) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญา ทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการ พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับ ครูบัญชีในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชี ต้นทุนอาชีพ การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายใน ครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ และเสริมสร้างความรู้ให้ครูบัญชีอาสา ในเรื่อง เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจและเห็นความสำคัญ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151116153025_298261.jpg
t20151116153026_298262.jpg
t20151116153022_298264.jpg
t20151116153023_298265.jpg
t20151116153020_298267.jpg
t20151116153020_298268.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888