หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงาน โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อให้การพัฒนางานโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน SMEs และส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบบัญชี และการจัดทำวิสาหกิจชุมชนให้เหมาะสม การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านบัญชีแก่วิสาหกิจชุมชน และ SMEs การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกร ประชาชน และเยาวชน เพื่อเป็นฐานรากในการ รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่าง พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 404 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20151116152543_298230.jpg
t20151116152544_298231.jpg
t20151116152543_298233.jpg
t20151116152543_298234.jpg
t20151116152542_298236.jpg
t20151116152543_298237.jpg
t20151116152535_298239.jpg
t20151116152537_298240.jpg
t20151116152534_298242.jpg
t20151116152533_298243.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888