หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.แพร่ จัดประชุม 3 ฝ่าย "เพื่อประสานความร่วมมือสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชี"
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ จัดประชุม 3 ฝ่าย "เพื่อประสานความร่วมมือ สำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบัญชี" โดยมี นางสาวชูจิตร ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุม โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่ม ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ ของจังหวัดแพร่ จำนวน 160 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องไอยเรศ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรสามารถปิดบัญชีประจำปีได้ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด สร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของผู้รับผิดชอบทำบัญชี สร้างความ ยั่งยืนในการจัดทำบัญชี งบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
t20151106155948_296307.jpg
t20151106155949_296308.jpg
t20151106155946_296310.jpg
t20151106155947_296311.jpg
t20151106155944_296313.jpg
t20151106155945_296314.jpg
t20151106155943_296316.jpg
t20151106155942_296317.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888