หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.7 จัดอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานและขั้นกลาง
เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ ขั้นกลาง สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา และแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 รุ่น รวม 112 คน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านงานตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สหกรณ์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยังยืนต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีที่ 7 เป็นวิทยากร และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมวินเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
t20151106153239_296245.jpg
t20151106153240_296246.jpg
t20151106153233_296248.jpg
t20151106153234_296249.jpg
t20151106153231_296251.jpg
t20151106153232_296252.jpg
t20151106153230_296254.jpg
t20151106153229_296255.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888