หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตรัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดย นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี อาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 ให้แก่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดตรัง จำนวน 60 คน เพื่อถ่ายทอด นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ บัญชีต้นทุนอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมทั้งทบทวนความรู้ ความ เข้าใจให้กับครูบัญชีในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน,บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพและการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเสริมสร้าง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตรัง
t20151106151905_296214.jpg
t20151106151906_296215.jpg
t20151106151903_296217.jpg
t20151106151904_296218.jpg
t20151106151900_296220.jpg
t20151106151901_296221.jpg
t20151106151858_296223.jpg
t20151106151859_296224.jpg
t20151106151856_296226.jpg
t20151106151857_296227.jpg
t20151106151855_296229.jpg
t20151106151854_296230.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888