หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นำโดย นางสาวสุรางค์ สังขะสัญญา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวน ชายแดนใต้ 44 จำกัด เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ 44 จำกัด
t20151106132413_296121.jpg
t20151106132414_296122.jpg
t20151106132421_296124.jpg
t20151106132422_296125.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888