หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 จัดอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นำโดย นางสาวสมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2558 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ระบบการ ควบคุมภายใน ระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ เทคนิค การตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบกิจการและการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ โดยมีผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 จำนวน 34 สหกรณ์ รวม 35 คน เข้ารับการอบรม
t20151105154321_296028.jpg
t20151105154322_296029.jpg
t20151105154319_296031.jpg
t20151105154320_296032.jpg
t20151105154317_296034.jpg
t20151105154317_296035.jpg
t20151105154314_296037.jpg
t20151105154315_296038.jpg
t20151105154312_296040.jpg
t20151105154311_296041.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888