หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย




เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์นครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ฝ่าย (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรม ส่งเสริมสหกรณ์ และสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) เพื่อสร้างความพร้อมรับการตรวจ สอบบัญชี ซึ่งเป็นกลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ พร้อมบูรณาการร่วมกันเพื่อสร้าง ความเข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เห็นความสำคัญของ การจัดทำบัญชี และให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดให้มีผู้จัดทำบัญชี เพื่อเสริมสร้าง ความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี โดยมีนายยุทธนา แสงสว่าง นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมถามตอบปัญหาในการดำเนินการของ สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม
t20151105114327_295966.jpg
t20151105114328_295967.jpg
t20151105114335_295969.jpg
t20151105114335_295970.jpg
t20151105114403_295972.jpg
t20151105114414_295973.jpg
t20151105114422_295975.jpg
t20151105114423_295976.jpg
t20151105114429_295978.jpg
t20151105114430_295979.jpg
t20151105114437_295981.jpg
t20151105114437_295982.jpg
t20151105114444_295984.jpg
t20151105114444_295985.jpg
t20151105114451_295987.jpg
t20151105114452_295988.jpg
t20151105114458_295990.jpg
t20151105114459_295991.jpg
t20151105114504_295993.jpg
t20151105114505_295994.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888