หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมเปิดงาน"OTOP TO AEC… มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "OTOP TO AEC… มรดกของแผ่นดิน จากท้องถิ่นสู่สากล” โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมด้วยนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ผู้บริหารกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และครูบัญชีอาสา เข้าร่วมงาน ณ ตลาด คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดโดยกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า และเป็น การเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยภายในงาน มีสินค้ามาจัดแสดง และจำหน่ายกว่า 330 รายการ ประกอบด้วย สุดยอดอาหารเลิศรส OTOP ชวนชิม 4 ภูมิภาค การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์พิเศษภายในงานทั้ง "OTOP สู่ AEC” ที่จะมีการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศและได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลก มาแสดงให้คนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจ และได้เห็นถึงศักยภาพของภูมิปัญญาไทยที่ก้าวไกลสู่สากล การจัดแสดงการพัฒนาโครงการ "OTOP Next 2.0” ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ของไทยในระยะต่อไปมาจัดแสดงด้วย ในโอกาสนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมจัดทำนิทรรศการบัญชีในหัวข้อ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางบัญชี” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการ สร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้รากฐานชีวิต ของประชาชน มีความมั่นคง ด้วยการบริหารจัดการการดำรงชีวิตของตนเองด้วยองค์ความรู้ทางบัญชี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151105105943_295935.jpg
t20151105105943_295936.jpg
t20151105105950_295938.jpg
t20151105105951_295939.jpg
t20151105105958_295941.jpg
t20151105105958_295942.jpg
t20151105110005_295944.jpg
t20151105110006_295945.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888