หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส. เสริมสร้างทีมงานคุณภาพ
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ร่วมจัด กิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยร่วมกัน ทำความสะอาด ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานฯ ซึ่งจะช่วยให้ภายใน สำนักงานสะอาดน่าอยู่ และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร อีกทั้งยัง เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองต่อกันภายในหน่วยงาน ณ บริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151105105035_295904.jpg
t20151105105035_295905.jpg
t20151105105042_295907.jpg
t20151105105044_295908.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888