หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นายสุนันท์ เพชรหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ประชาชนน้อมนำ หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ และได้ร่วมทำความดี ด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ ไหว้พระ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม โดยมีนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ วัดท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151104161906_295780.jpg
t20151104161907_295781.jpg
t20151104161904_295783.jpg
t20151104161904_295784.jpg
t20151104161903_295786.jpg
t20151104161902_295787.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888