หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครพนม ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ อินทะชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการ และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำกัด เพื่อรับทราบรายงานแสดงผลการดำเนิน งานประจำปีของสหกรณ์ รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ แผนงานประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลนครพนม
t20151104112507_295718.jpg
t20151104112513_295719.jpg
t20151104112519_295721.jpg
t20151104112524_295722.jpg
t20151104112531_295724.jpg
t20151104112536_295725.jpg
t20151104112541_295727.jpg
t20151104112545_295728.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888