หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี จำกัด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลกับอัตราส่วนสำคัญของสหกรณ์ ออมทรัพย์เฉลี่ยที่มีขนาดใหญ่มากให้กับสหกรณ์ โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน์ มังคลา รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการอิสเทิร์น อุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151104112015_295687.jpg
t20151104112020_295688.jpg
t20151104112028_295690.jpg
t20151104112032_295691.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888