หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง แก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากก และสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านความมั่นคงอาหารครัวเรือน โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ผู้ติดตามงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 3) เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านฉลอง หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151029102458_294817.jpg
t20151029102459_294818.jpg
t20151029102508_294820.jpg
t20151029102510_294821.jpg
t20151029102516_294823.jpg
t20151029102518_294824.jpg
t20151029102524_294826.jpg
t20151029102525_294827.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888