หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวกุลธิรัตน์ เพ็งจันทร์ เจ้าหน้าที่โครงการวิสาหกิจ ชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม ซึ่งเป็นวิสาหกิจในพื้นที่โครงการส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อแนะนำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชี ในการบริหารงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้ใช้โปรแกรมระบบ บัญชีแยกประเภท และระบบสมาชิกและหุ้นและเงินให้กู้ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ในการจัดทำบัญชีของกลุ่มได้อย่างเป็นปัจจุบัน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151026110626_293978.jpg
t20151026110626_293979.jpg
t20151026110633_293981.jpg
t20151026110634_293982.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888