หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ สตท.4
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 พร้อมทั้งแนะแนวทางการปฏิบัติงานปี 2559 เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20151026105646_293947.jpg
t20151026105646_293948.jpg
t20151026105653_293950.jpg
t20151026105653_293951.jpg
t20151026105659_293953.jpg
t20151026105700_293954.jpg
t20151026105709_293956.jpg
t20151026105710_293957.jpg
t20151026105719_293959.jpg
t20151026105720_293960.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888