หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ โดยให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ตลอดจนแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน และจริยธรรมในการเป็น ข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151021123744_293728.jpg
t20151021123751_293729.jpg
t20151021123759_293731.jpg
t20151021123809_293732.jpg
t20151021123816_293734.jpg
t20151021123822_293735.jpg
t20151021123830_293737.jpg
t20151021123836_293738.jpg
t20151021123842_293740.jpg
t20151021123847_293741.jpg
t20151021123855_293743.jpg
t20151021123900_293744.jpg
t20151021123906_293746.jpg
t20151021123911_293747.jpg
t20151021123919_293749.jpg
t20151021123924_293750.jpg
t20151021123931_293752.jpg
t20151021123936_293753.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888