หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ (Scan ธุรกรรมสหกรณ์)
เมื่อวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมเชิงลึกของ สหกรณ์ (Scan ธุรกรรมสหกรณ์) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านงานสอบบัญชี อย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์ สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน ณ ห้องชลาลัย โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151021113911_293635.jpg
t20151021113917_293636.jpg
t20151021113929_293638.jpg
t20151021113935_293639.jpg
t20151021113942_293641.jpg
t20151021113947_293642.jpg
t20151021113953_293644.jpg
t20151021113957_293645.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888