หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม ลงพื้นที่ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรมฯ การนำโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ไปช่วยในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ แนะนำการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมระบบ บัญชีในการบริหารงานของสหกรณ์ พร้อมทั้งสอนแนะการใช้งานโปรแกรมฯ เพื่อให้การปฏิบัติการงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151012122212_291689.jpg
t20151012122213_291690.jpg
t20151012122219_291692.jpg
t20151012122219_291693.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888