หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 นางสุนันทา เทพสาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 และซักซ้อม แนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (Road map 59) และรับทราบ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 85 คน ณ ห้องวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151009173752_291627.jpg
t20151009173753_291628.jpg
t20151009173750_291630.jpg
t20151009173751_291631.jpg
t20151009173747_291633.jpg
t20151009173748_291634.jpg
t20151009173745_291636.jpg
t20151009173746_291637.jpg
t20151009173744_291639.jpg
t20151009173743_291640.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888