หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.แพร่ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน "แนวทางการปฏิบัติงาน Road Map ปี 2559
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ นำโดย นายสมศักดิ์ ตาทิพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ เป็น ประธานการประชุมการซักซ้อมแผนการปฏิบัติงาน "แนวทางการ ปฏิบัติงาน Road Map ปี 2559”เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการ ปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตาม Road Map ปี 2559 แนวทาง การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี โครงการเกษตรปราด เปรื่องด้านบัญชี โครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการตามพระราชดำริ การบริหารงานงบประมาณ ตลอดจนเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ในภาพรวมของสำนักงานฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีข้าราชการ พนักราชการ และลูกจ้างในสังกัด จำนวน 29 คน เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีแพร่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151009172947_291596.jpg
t20151009172948_291597.jpg
t20151009172942_291599.jpg
t20151009172943_291600.jpg
t20151009172939_291602.jpg
t20151009172940_291603.jpg
t20151009172938_291605.jpg
t20151009172937_291606.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888