หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.จันทบุรี จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี จัดประชุม เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 90 แห่ง เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2เป็นประธานเปิดการประชุม และนางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151009165039_291410.jpg
t20151009165040_291411.jpg
t20151009165036_291413.jpg
t20151009165037_291414.jpg
t20151009165034_291416.jpg
t20151009165035_291417.jpg
t20151009165031_291419.jpg
t20151009165032_291420.jpg
t20151009165029_291422.jpg
t20151009165028_291423.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888