หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition)
เมื่อวันที่ 27 – 29 กันยายน 2558 กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 5จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร จัดการสินค้าเกษตรของสหกรณ์ โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition) เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ Version 2.2 (Web Edition) สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ และตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ โดยได้รับเกียรติจากนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีบุคลากรจากกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 7 แห่ง รวม 14 คน ทั้งนี้ นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญด้านการ บัญชีและการสอบบัญชี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151008165558_291348.jpg
t20151008165559_291349.jpg
t20151008165554_291351.jpg
t20151008165556_291352.jpg
t20151008165552_291354.jpg
t20151008165553_291355.jpg
t20151008165549_291357.jpg
t20151008165550_291358.jpg
t20151008165547_291360.jpg
t20151008165548_291361.jpg
t20151008165545_291363.jpg
t20151008165544_291364.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888