หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากสำนักมาตรฐาน การบัญชีและการสอบบัญชี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีได้มีความเข้าใจในระบบกระดาษทำการ อิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่าง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องการลดต้นทุนงาน ทั้งการลด การใช้กระดาษ การลดขั้นตอนงาน การเพิ่มความเร็วในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือ การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้ระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือของผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบสหกรณ์ได้บรรลุ เป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 25 คน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151007122524_291131.jpg
t20151007122525_291132.jpg
t20151007122533_291134.jpg
t20151007122533_291135.jpg
t20151007122540_291137.jpg
t20151007122541_291138.jpg
t20151007122548_291140.jpg
t20151007122548_291141.jpg
t20151007122557_291143.jpg
t20151007122558_291144.jpg
t20151007122607_291146.jpg
t20151007122607_291147.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888