หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ (กรณีเพื่อเลื่อน) 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ทั่วไป (ขั้นตอนที่ 1) 2. รายละเอียดของตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 3. แบบแสดงความจำนงเพื่อสมัครขอเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล 4. แบบประเมินความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน 5. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888