Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
               นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 15.00 -16.00 น. ณ อาคารสโมสร สำนักงานก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ร่วมกันแก้ปัญหาคอร์รัปชัน และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ทั้งนี้ภายในงานจะมีการรณรงค์เผยแพร่สื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมด้วย นายวิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการและนักเขียนอิสระ

               ภายหลังจากการเปิดตัวโครงการ จะมีการดำเนินการตามแผนงานซึ่งมีหลายรูปแบบเพื่อให้การรณรงค์โครงการดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ เสริมสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยรณรงค์ผ่าน สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน และการทำสัญลักษณ์ของโครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
โครงการ “ สอนควายไถนา “ โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 116 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 มีนาคม 2551 วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ประชุมซักซ้อมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีอิสลาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสหกรณ์ปร่งใส ก้าวไกลด้วย “ไอที”
สอนบัญชีแก่เกษตรกรในชุมชนดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี
สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน
จำนวนคนอ่าน 1338 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
100%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional