Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
              นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 56 ปี เรื่อง กลไกสร้างความเข้มแข็ง...พึ่งตนเอง(CAD Way…For Being Strong) และมอบโล่รางวัลสำหรับวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับภาคและระดับประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
             นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ครบรอบ 56 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาทางวิชาการอย่างยิ่งใหญ่ มีการมอบโล่รางวัลแก่วิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการบันทึกบัญชี พร้อมแสดงนิทรรศการเปิดโลกความรู้ด้านไอที พัฒนาเครื่องมือ (CFSAWS:ss) เพื่อช่วยเตือนภัยทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบบัญชี เช่น โปรแกรม GL2 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ผู้แทนสหกรณ์ สถาบันการเงิน นักวิชาการ วิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารธุรกิจ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลทางบัญชี ซึ่งสามารถชี้สถานการณ์สำคัญและเป็นสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน ป้องกันความเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ เน้นการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและการบัญชี เพื่อการพึ่งตนเองของสหกรณ์ ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน ประชาชนเกษตรกร และเยาวชน โดยวางแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมครอบคลุม 3 ด้าน คือ งาน เงิน และคน ด้วยภารกิจ 5 ส. คือ สร้าง สอน สอบ สังเคราะห์ และเสริม
   
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
โครงการ “ สอนควายไถนา “ โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 116 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 มีนาคม 2551 วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ประชุมซักซ้อมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีอิสลาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสหกรณ์ปร่งใส ก้าวไกลด้วย “ไอที”
สอนบัญชีแก่เกษตรกรในชุมชนดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี
สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน
จำนวนคนอ่าน 786 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional