Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
"ต้องการรู้……ตนเองมีหุ้นอยู่เท่าไร……ดูได้
ต้องการรู้……ตนเองมีหนี้เงินกู้อยู่เท่าไร……ดูได้
ต้องการรู้……ตนเองมีหนี้ทางการค้าเท่าไร……ดูได้
ต้องการรู้……สหกรณ์ของเรามีกำไร…ขาดทุนดูได้ (โดยประมาณ)

อยากรู้ อยากดู อยากเห็น เพียงใช้หมายเลขสมาชิกก็สามารถดูได้
ทันที รวดเร็ว ทันการณ์ ทันสมัย ทำให้สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด
โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที”

            นายสมชาย วิเศษรจนา ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ได้กล่าวกับสมาชิกสหกรณ์ ในวันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้โปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี กับสหกรณ์การเกษตรโพธารามจำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และนำโปรแกรมระบบบัญชีมาให้สหกรณ์ใช้เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้า มีความโปร่งใสในการบริหารงานต่อไป
 
                
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
โครงการ “ สอนควายไถนา “ โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
แนะเกษตรกรทำบัญชี เพิ่มเงินออมในครัวเรือน ป้องกันความเสี่ยงในอาชีพ ต้านวิกฤติ
เสวนา “เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา”
งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
ขอบคุณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ...GL2
สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน
จำนวนคนอ่าน 2333 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional