Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต แนะ...เครื่องมือทางบัญชีสร้างวิถีความพอเพียง       เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชี พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ
การจัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนให้กับประชาชนทั่วไป ในงานโครงการ
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนตุลาคม 2552
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความรู้มีความเข้าใจสามารถจดบันทึกบัญชีรับจ่าย
ในครัวเรือนและนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่าง
มีเหตุผลนำไปสู่การออมและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยมี
นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดภูเก็ต
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ
จากหน่วยงานราชการ บริษัท ห้าง ร้าน ที่ร่วมให้บริการประชาชนภายในงาน
ครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional