Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี จัดนิทรรศการสอนทำบัญชีโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี 
ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชีใน "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี" พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการทำบัญชีรับ - จ่าย
ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้าง
การออมและความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป โดยมี นายถาวร  พรหมมีชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนบ้านหินซ้อน หมู่ที่ 1
ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional