Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พระนครศรีอยุธยา ให้บริการสอนแนะด้านบัญชี       เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชีใน "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน" พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างการออมและความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้ ให้แก่เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมี
นางสาวนพวรรณ  กัตติกามาส
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
ให้การต้อนรับ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงาน ณ วัดเสาธง หมู่ที่ 5 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional