Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


ข้าราชการกรมตรวจฯ ให้การต้อนรับรองอธิบดีคนใหม่       เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552 นายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ได้เดินทางเข้ารับหน้าที่ ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี
นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธิพากร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  ณ ห้องประชุม 404 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional