Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการสอนทำบัญชีโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ       เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี  ร่วมจัดนิทรรศการ
คลินิกบัญชีใน "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี"
พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชี
ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างการออมและความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ให้แก่
เกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมี
นายบำรุง ลีลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
พร้อมด้วย
ข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับนายทรงพล จำปาพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านเขาซก
ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional