Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครนายก แนะแนวทางบัญชีสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน       เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมจัด
นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีในงาน "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครนายก" พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะวิธีการบันทึก
บัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ในการนี้ 
นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
ณ  วัดหนองแฟบ  หมู่ที่ 7  ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional