Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี       กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าของหลวง
แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกเหนือจาก
วัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่า จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง 
       ปี 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน
ไปถวาย ณ วัดบัวงาม  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมี
นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่
โรงเรียนวัดบัวงาม โดยมีผู้บริหารและข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional