Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ นำความรู้บัญชีครัวเรือนสู่ประชาชน      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
ออกหน่วยบริการ "คลินิกบัญชี" พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี
รายรับ - จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม
ให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 5 /2552 โดยมี
นายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ณ วัดแค
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
       การจัดงานในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน ตลอดจน
เป็นการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional