Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรปราการ สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการพลิกฟื้นธุรกิจฯ ให้กับสหกรณ์ต้นแบบ       เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2552  นายบุญเลิศ  ใจดี หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2552 ของสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบ
ในโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีปี 2552-2553 
พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ ณ มูลนิธิเจ้าพ่อหลวง
สว่างบุญเพ็ญธรรมสถาน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional