Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


งานวันลองกอง...ของดีเมืองนราธิวาส ประจำปี 2552       เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ชนะการประกวดในงานวันลองกอง และงานของดีเมืองนราธิวาส 
ประจำปี 2552 จัดโดยจังหวัดนราธิวาส  ซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 
21-25 กันยายน 2552 โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดแสดงนิทรรศการโครงการ
นำร่องกิจกรรมการสร้าง "โครงงาน" ภูมิปัญญาทางบัญชี ปี 2553 ภายใต้สหกรณ์
นักเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งโปรแกรมมาตรฐานการบัญชี
สหกรณ์โรงเรียน และนิทรรศการ SEVA2009 เครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่มขององค์กร  
โดยมี นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ
พร้อมทั้งถวายรายงานด้านบทบาทภารกิจกรมฯ ที่นำมาจัดแสดง การนี้ ผู้บริหาร
พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด รวมทั้งคณะผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร
บางกล่ำ จำกัด สหกรณ์อิสลาม และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนวัดพระพุทธ 
จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนบ้านป่ายาง และ
โรงเรียนบ้านดินลาน จังหวัดสงขลา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional