Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
นครนายก ร่วมงาน "12 สิงหา" วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มหาราชินี          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก   
   เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
   สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552
   จัดโดยจังหวัดนครนายก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
นายปรีชา  กมลบุตร  
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
 เป็นประธานเปิดงาน ณ เขื่อนขุนด่าน
   ปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมือง 
   จังหวัดนครนายก 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional