Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร ร่วมลดโลกร้อนเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ มหาราชินี          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 นางสาวนันทนา  ปิยะศิริศิลป์  หัวหน้า
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
   ในสังกัด  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการปลูกต้นไม้ได้ทุกวันปัองกัน
   โลกร้อนของกรมทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ รวมทั้งเพื่อฟื้นฟู
   และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร โดยมี
นายปราณีต  บุญมี  
   ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณพื้นที่
   ของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร บ้านพรานอ้น ตำบลคำอาฮวน
   อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional