Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ความเข้าใจที่ตรงกัน...จะเกิดพลังมหาศาล

       ...เมื่อทุกคนมี "ใจเดียวกัน"...
       ...เห็น "เป้าหมาย" เดียวกัน...
       ...จะเกิด "พลัง" ในการทำงาน...

                              เรืองชัย บุญญานันต์
                 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


       12 มีนาคม 2551  วันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ปีแห่งการร่วมเสริมเติมสร้างทุกวิธีการ กลไก เครื่องมือ 
พร้อมการดำเนินการที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อสหกรณ์
เป็นอิสระ ยืนได้ด้วยตนเอง

 

ความหมาย
สัญลักษณ์
56 ปี กรมตรวจบัญชีหกรณ์

ปากกาขนนก  ส่วนปลายประกอบด้วยขนนก 5 เส้น 
สื่อถึงภารกิจ 5 ส. โอบล้อมดวงตาที่ส่องประกาย สื่อถึงร่างกายและจิตใจที่มองภารกิจด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน คือ
ทุกวิธีการและกลไกเครื่องมือ (CAD Way… For Being Strong) ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์สร้างและดำเนินการ จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อสหกรณ์เป็นอิสระ ยืนได้ด้วยตนเอง.
 
(ดูความหมาย CAD WAY ได้ที่เอกสารวารสารตรวจบัญชีสหกรณ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 ประจำเดือนตุลาคม 2550 หรือ เข้าไปดูที่ web link หน่วยงานประชาสัมพันธ์ เมนู "อ่านความเคลื่อนไหวสาระน่ารู้ในวารสารตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกเดือน" โดยสายใจ)

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
โครงการ “ สอนควายไถนา “ โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
แนะเกษตรกรทำบัญชี เพิ่มเงินออมในครัวเรือน ป้องกันความเสี่ยงในอาชีพ ต้านวิกฤติ
เสวนา “เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา”
งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
ขอบคุณเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ...GL2
สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน
จำนวนคนอ่าน 2102 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional