Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.มุกดาหาร ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่          เมื่อวันที่ 29  เมษายน  2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
   โดย นางสาวนันทนา ปิยะศิริศิลป์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
   พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการความรู้
   ด้านบัญชีในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์
   บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร
   ให้บริการความรู้พร้อมจัดให้มีกิจกรรมเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับบัญชีรับ-จ่าย
   ในครัวเรือนแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี
   นายปราณีต บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
   ณ โรงเรียนบ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional