Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กระบี่ จัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่
   ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้บริการความรู้ด้านการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
   และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคล้าย
   วันประสูติของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (วันที่ 29
   เมษายน 2552) โดยมี นายศิวะ  ศิริเสาวลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
   และสหกรณ์ร่วมจัดกิจกรรมและหน่วยบริการด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชน
   ที่เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
   จังหวัดกระบี่


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional