Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
นครนายก นำบัญชีร่วม หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 นางสาวธนาวรรษ์  จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงาน
   ตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
   เสริมสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
   ทั่วไป โดยจัดแสดงนิทรรศการบัญชีครัวเรือนในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์
   บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” พร้อมบริการสอนแนะวิธีการจัดทำบัญชี
   รับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความสนใจ
   จากเกษตรกร เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายปรีชา  กมลบุตร  
   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ วัดเขาเพิ่มศรีสว่าง 
   หมู่ที่ 1  ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional