Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง เปิดคลินิกบัญชีในงานผู้ว่าฯพบประชาชน...          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง 
   นำโดย นางสาววิภา  เจริญศิริสุนทร  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง 
   พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมงานโครงการผู้ว่าฯ
   พบประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552  ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง
   ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย
   ในครัวเรือน  และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร เยาวชน 
   และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายวิญญู  ทองสกุล ผู้ว่าราชการ
   จังหวัดพัทลุง  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ  โรงเรียนบ้านไสกุน  หมู่ที่ 7 
   ตำบลป่าพะยอม  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง 


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional