Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


มอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปี 2551 ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชี          ดร.ชาติชาย   พุคยาภรณ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
   และสหกรณ์
ให้เกียรติมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2551
   ด้านการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลทางบัญชีระดับภาค 30 รางวัล และระดับ
   ประเทศ 3 รางวัล  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ 
   มหานาค กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   ครบรอบ 57 ปี
โดยวิสาหกิจชุมชนที่ทำบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่
   อันดับที่ 1
วิสาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   อันดับที่ 2
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนยางพาราบ้านน้อยชลประทาน
   จังหวัดนครพนม
  และอันดับที่ 3
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
   บ้านโนนศิลา จังหวัดบุรีรัมย์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional