Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
นครนายก สร้างรอยยิ้มด้วยบัญชีในหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน


 

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย
   นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
   พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการบัญชีครัวเรือน
   ในงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน”
   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
   ทั่วไป พร้อมบริการสอนแนะวิธีการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้า
   เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความสนใจผู้ที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมี
   นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
   ณ วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
   จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional