Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


นครนายก สร้างรอยยิ้มด้วยบัญชีในหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน


 

           เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย
   นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
   พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการบัญชีครัวเรือน
   ในงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน”
   เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
   ทั่วไป พร้อมบริการสอนแนะวิธีการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้า
   เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับความสนใจผู้ที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมี
   นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
   ณ วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
   จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional