Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


มหกรรมสินค้าสหกรณ์ 4 ภาค


 

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรม
   สินค้าสหกรณ์ 4 ภาค ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับภาคเอกชน
   โดยศูนย์การค้าซิตี้คอมแพล็กซ์ ประตูน้ำ จัดกิจกรรมดังกล่าว
เพื่อสร้างช่องทาง
   ในการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
   และกลุ่มอาชีพให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา
   เครือข่ายกลุ่มอาชีพให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการผลิตการตลาดมากยิ่งขึ้น

   โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional