Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กรมการข้าว ครบรอบ 3 ปี


 

           นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบและพัฒนา
   เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ามอบดอกไม้
ร่วมแสดงความยินดี
   กับ นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เนื่องในโอกาส
   วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 3 ปี ณ กรมการข้าว จตุจักร
   กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional